Ethereum's Network-to-Value Ratio Slides to 3-Month Low as ETH Rallies 20%


मोठ्या प्रमाणावर ट्रॅक केलेले गुणोत्तर इथरियम नेटवर्कवर प्रक्रिया केलेल्या ऑन-चेन व्यवहारांच्या मूल्याशी संबंधित इथरचे बाजार भांडवल मोजते.

Leave a Reply

%d bloggers like this: