Chinese Businessman With Ties to Steve Bannon Arrested, Charged With Fraud, Including $500M Crypto Scam

“[Guo] स्वत:साठी आणि त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांसाठी 50,000 स्क्वेअर-फूट हवेली खरेदी, $3.5 दशलक्ष फेरारी आणि $36,000 दोन गाद्या आणि $37 दशलक्ष लक्झरी यॉटला वित्तपुरवठा यासह त्याने चोरलेल्या पैशांनी त्याचे खिसे भरल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. न्यू यॉर्कच्या दक्षिण जिल्हा डॅमियन विल्यम्स म्हणाले.

Leave a Reply

%d bloggers like this: