Inflation in Pakistan reaches all time high of 46%

इस्लामाबाद, 26 मार्च (आयएएनएस) अल्पकालीन चलनवाढ, संवेदनशील किंमत निर्देशांक (एसपीआय) द्वारे मोजली गेली, गेल्या आठवड्याच्या...