SQ, DB, GME, ATVI and more

स्क्वेअर इंक. चे सीईओ जॅक डोर्सी, दुसऱ्या उजवीकडे, न्यूयॉर्क, यू.एस., गुरुवार, 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी...