Bitcoin Options Market Still Afraid of USDC Volatility

बायबिट आणि डेरिबिट अंतर्निहित मालमत्तेच्या (बीटीसी) डॉलर मूल्याचा संदर्भ देऊन पर्याय ट्रेडिंगचे पेआउट किंवा नफा/तोटा मोजतात. तथापि, डेरिबिटवर, वास्तविक सेटलमेंट बीटीसीमध्ये दिले जाते, तर बायबिट USDC वापरते. सेटलमेंट म्हणजे रोखीच्या देवाणघेवाणीद्वारे किंवा वास्तविक अंतर्निहित मालमत्तेद्वारे ट्रेडिंग पक्षांमधील करार संपुष्टात आणणे.

Leave a Reply

%d bloggers like this: